Меню

Проект МОН України «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи»

Проект МОН України «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи»

Проект МОН України «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи» (2017-2019 рр.) спрямовано на формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських громад з урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних та екологічних проблем сільських територій. В основу проекту покладено європейський досвід становлення сучасної людиноцентричної моделі сільського розвитку, яка, на відміну від традиційної аероцентричної, забезпечує врахування інтересів та потреб сільського населення, можливості рівного доступу до суспільних благ.

Над проєктом працювала команда науковців: професор Зінчук Т.О. (керівник проєкту), доценти Куцмус Н.М., Данкевич В.Є., Ковальчук О.Д., Левківська Л.М. та Усюк Т.В.

У національній моделі інклюзивного розвитку сільських громад враховано особливості формування ринку землі та реалізації земельних відносин; організаційне та інституційне забезпечення розвитку економіки громади на засадах кооперації, вертикальної інтеграції та диверсифікації; загрози та ризики екологічному добробуту; природні принади сільських територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських територій формуватимуться з урахуванням європейських стандартів якості життя та соціальних гарантій, гендерної рівності, значущості лідерського потенціалу сільських громад.